วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

1 postcard 1 กำลังใจอันยิ่งใหญ่


ขอเชิญน้องๆและผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมส่งกำลังใจและอวยพรปีใหม่ให้กับผู้ปกป้องดินแดนไทย
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ติดต่อขอรับโปสการ์ดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2553